تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان
نور

روشنایی در محیط کار :

پیشرفت صنایع , ازدیاد واحد های صنعتی و تولیدی و نیاز روزافزون به بازده بیشتر صنایع برای تأمیین نیازهای مصرف کنندگان ایجاب میکند که کار بیشتر در محیط های بسته درمدت شب و روز ادامه داشته باشد . بنابر این استفاده از نور مصنوعی به تدریج توسعه یافته است . امروزه مسئله روشنایی برای کارگاه های بزرگ صنعتی اهمیتی ویژه یافته است , زیرا کمبود روشنایی در محیط کار افزون بر ایجاد خستگی اعصاب آسیبهای دیگری به بینایی و سلامت کارگر وارد می آورد .

اندازه گیری روشنایی در محیطهای کاری :

منظور از این کار معمولاً تعیین میانگین روشنایی در یک سطح افقی از روشنایی عمومی کارگاه است . این روش با تعیین ایُتگاه های اندازه گیری به روشهای گوناگون در محیط کا رانجام میگیرد . وسیله اندازه گیری یا نورسنج برای قرائت میزان روشنایی میبایست در یک سطح افقی و 75 سانتیمتر بالاتر از کف کارگاه قرار گیرد ضمناً چون باید از دخالت روشنایی روز جلوگیری گردد , بهتر است که اندازه کیری در شب انجام گردد . برای انجام این کار معمولاً محیط کار را یا به مربع هایی به طول یک متر تقسیم میکنند و یا به شکلی که اندازه گیری های زیر انجام شده عمل مینمایند .


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388 توسط Reza Nikbazm
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin