تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان
http://a3.twimg.com/profile_images/108377537/Tinnitus_normal.jpg

وزوز گوش :(tinnitus)

وزوز گوش عبارت است از احساس یك صدا یا زنگ در گوش كه معمولاً حالت ذهنی ( سابژكتیو ) و به ندرت حالت عینی ( ابژكتیو ) دارد . در حالت سابژكتیو ( نوع غیر ارتعاشی ) ، وزوز گوش را فقط خود بیمار می شنود ولی در حالت ابژكتیو ( نوع ارتعاشی ) پزشك هم به كمك روشهایی می تواند آن را بشنود. فرد در موارد خفیف فقط آن را در محیط های آرام و در شب ، هنگام خواب می شنود. گاه وزوز گوش آنقدر شدید است كه نه تنها باعث اختلال شنوایی و ناراحتی عصبی می شود بلكه ممكن است فرد را به خودكشی سوق دهد. وزوزگوش غالبا“ نشانه بیماریهای گوش است و گاه اولین و تنها نشانه این بیماریهاست . در بسیاری از موارد علت آن را نمی توان كشف كرد .

علایم‌ شایع‌

صدای‌ شبیه‌ به‌ زنگ‌ زدن‌، همهمه‌، غرش‌، سوت‌ زدن‌ یا فش‌فشك‌ كه‌ در یك‌ یا هر دو گوش‌ شنیده‌ می‌شود. این‌ صدا ممكن‌ است‌ مداوم‌، متناوب‌ یا همزمان‌ با ضربان‌ قلب‌ باشد.

علل‌

به‌ طور طبیعی‌ عصب‌ شنوایی‌ در نتیجه‌ لرزش‌های‌ حاصل‌ از امواج‌ صوتی‌ خارجی‌، تكانه‌ها (impulses) را به‌ مغز منتقل‌ می‌كند به‌ دلایلی‌ كه‌ كاملاً مشخص‌ نیست‌، در وزوزگوش‌ عصب‌ تكانه‌های‌ را منتقل‌ می‌كند كه‌ از درون‌ سر یا خود گوش‌ منشأ گرفته‌اند.

عوامل تشدید كننده بیماری

كاهش‌ شنوایی‌

لابیرنتیس‌

بیماری‌ منیر

اوتیت‌ میانی‌ یا خارجی‌

اتواسكلرز (تصلب‌ گوش‌)

مسمومیت‌ گوش‌

انسداد مسیر خروج‌ موم‌ گوش‌

آنوریسم‌ یا تومور در مغز (نادر)

جسم‌ خارجی‌ در گوش‌

برخی‌ داروها (آنتی‌ بیوتیك‌ها، مدرها و غیره‌)

فشار خون‌ بالا یا پایین‌

ترومای‌ سر

كم‌ خونی‌

كم‌كاری‌ یا پركاری‌ تیروئید

آلرژی‌ها

عوامل مسبب وزوز:

در پی مهمترین عوامل ثابت شده مسبب وزوز می آیند:

1: بیماریهای قلبی - عروقی مانند فشار خون بالا، كم خونی، تنگ شدن دیواره عروق قلب كه وزوز به شكل ضرباندار است.

2: مصرف داروها: كلیه گروههای دارویی به عنوان عوامل احتمالی بروز وزوز مد نظر می باشد و از جمله بـارزتـریـن آنـها می توان به عـوامل ضد التهاب، آنتی بیوتیكها بویژه آمینوگلیكوزیدها، داروهای ضد افسردگی و خواب آور .

3: عوامل روان شناختی: این عوامل نقش عمده ای در ایجاد وزوز به عهده دارند. با این حال باید چنین تصور كرد كه عوامل وزوز در آنها می تواند باعث تشدید یا بروز افسردگی شود.

4: عوامل مربوط به دندانها: حدود 25% افراد مبتلا به وزوز دارای مشكلات مربوط به مفصل فكی- گیجگاهی می باشند.

5: عوامل مربوط به سوخت و ساز مواد درون بدن (متابولیك): كاهش غیر طبیعی ویتامینها، مواد معدنـی و . . . مـی تـوانـد تـأثیر ناگواری را در بروز یا تشدید وزوز گوش داشته باشند. افزایش در چربی خون نیز به عنوان عامل مهمی در ایجاد كم شـنـوایـی حسـی-عصبی، سرگیجه، وزوز گزارش شده است.6: عوامل مربوط به دستگاه شنوایی:بیماریهای مربوط به دستگاه شنوایی از جمله كاهشهای شنوایی انتقالی ،حسی عصبی ،مركزی ،اتو اسكلروز ،تومور آكوستیك ،جرم گوش ،منییر ونیز شنا كردن ،شیرجه در آب وصداهای بلند از جمله مهمترین عوامل ایجاد كننده وزوز در هر رده سنی به شمار می آیند .

وزوز گوش ذهنی ( سابژكتیو ) :

وزوز گوش سابژكتیو از اختلالات كل سیستم شنوایی ازگوش خارجی تا حلزون و از عصب زوج هشتم تا كورتكس مغز ناشی می شود . خصوصیات وزوز گوش به تعیین محل اختلال كمك نمی كند ولی دربعضی از اختلالات یك نوع وزوز گوش ، شیوع بیشتری دارد . وزوز گوش سابژكتیو كه از سرومن مجرای خارجی گوش ، سوراخ شدگی پرده تمپان یا وجود مایع در گوش میانی ناشی می شود ، معمولا“ فركانسی پایین دارد و ممكن است متناوب باشد . این حالت باعث خفه شدن سایر صداها و تغییر صدای بیمار میشود . در اتواسكلروز تقریبا“ همیشه در مراحلی از بیماری وزوز گوش ظاهر شده ، ماهها یا سالها باقی مانده، سپس با پیشرفت بیماری ، از بین میرود . وزوز گوش دراین بیماران حالت ثابت داشته ( بدون نوسانات وسیع) و ممكن است به صورت سوت ، زنگ یا مخلوطی از چندین صدا باشد . وزوز گوش در اوتیت مدیا غالبا“ حالت ضربانی دارد و با رفع التهاب ، ناپدید می شود. اوتیت مدیای مزمن به ندرت سبب وزوز گوش میوشد .

در پیرگوشی و كاهش شنوایی ناشی از صدا ، وزوز گوش معمولا“ پرفركانس می باشد و بیشترین شدت آن در حدود فركانسی است كه حداكثر كاهش شنوایی وجود دارد . هر فردی كه در اثرصدایی بلند ( نظیر شلیك گلوله ) دچار وزوز گوش ( و كاهش گذاری شنوایی ) می شود باید بداند كه این وزوز گوش یك هشدار است براین كه اگر به مواجهه با این صدا ادامه دهد دچار كاهش شنوایی دائمی خواهد شد .

برخی از داروها نظیر سالیسیلاتها ، NSAIDS  ( ایبوپروفن ، ایندومتاسین ، فنیل بوتازون و ) آمینوگلیكوزیدها ، فلزات سنگین ( نظیر ارسنیك ) ، كینین و بعضی از ضد افسردگی ها ( آمی تریپتیلین ، آموكساپین ، دزیپرامین ، دوكسپین ، ایمیپرامین ، نورتریپتیلین ، تری میپرامین ، پروتریپتلین و تزازودن ) می توانند با آسیب حلزون و عصب زوج VIII باعث وزوز گوش شوند . این وزوز گوش معمولا“ فركانس بالا داشته و ممكن است با قطع دارو ادامه یابد . گاه حتی با یك دوز واحد و اندك از این داروها وزوز گوش رخ می دهد . رخداد وزوز گوش می تواند هشداری باشد كه در صورت عدم قطع دارو كاهش شنوایی برگشت ناپذیر رخ خواهد داد .

تغییرات عروقی در CNS( بعلت آرتریواسكلروز یا هیپرتانسیون ) بطور شایع باعث وزوزگوش با فركانس بالا می شود . در هیپرتانسیون غالبا“ وزوزگوش با میزان فشارخون نوسان می كند .

تومورهای یوستریور فوسای جمجمه بویژه تومورهای زاویه CP دراوایل سیر خود باعث وزوز گوش می شوند. حتی ممكن است نوروم آكوستیك چندین سال قبل ازایجاد كاهش شنوایی یا اختلال تعادل، با وزوز گوش ( مداوم و با فركانس بالا یا پایین ) تظاهر كند.

وزوز گوش یكی از سه علامت مشخصه بیماری منیر است . این وزوز گوش نوسانی ، فركانس پایین داشته ، قبل از حمله حاد سرگیجه ظاهر میشود و بعد از حمله تقریبا“ ناپدید می شود. كنترل بیماری منیر ، این وزوز گوش را كاهش می دهد ولی معمولا“ آن را از بین نمی برد. وزوزگوش ، دیپلاكوزیس و بهم خوردگی صداها عملا“ شنوایی این بیماران را بیشتر از آنچه در PTA دیده می شود كاهش می دهد.

 كم خونی و افت فشارخون بصورت برگشت پذیر باعث وزوز گوش خفیف می شوند. قبل از حملات صرع و میگرن ممكن است وزوز گوش رخ دهد. سیفیلیس ، CNS ممكن است باعث وزوز گوش ( معمولا“ ممتد و با فركانس بالا ) شود. گاه بعلت احتقان وریدی یا پلاك های داخل شرایین كاروتید صداهایی ایجاد می شود كه بیماران به اشتباه آن را وزوز گوش می خوانند. این صداها با ضربانات قلب همزمانی دارند و با فشار بر شریان كاروتید مشترك موقتا“ از بین می روند. بعضی از سوفلهای قلبی درجمجمه بصورت وزوز گوش ضربانی شنیده می شوند. وزوز گوش عروقی معمولا“ فركانس پایین دارد. گاه با بررسی گوش و CNS هیچ علتی برای وزوز گوش یافت نمی شود و وزوز گوش منشاء عصبی یا فونكسیونل دارد . استرس های عاطفی و خستگی باعث تشدید وزوز گوش  می شوند كه در این حالت وزوز گوش در انتهای روز شدیدتر است. در كسانی كه كاهش شنوایی هدایتی دارند ( و تا حدی در افراد طبیعی ) ، جویدن ، انقباض شدید عضلات گردن ، بستن محكم چشم ها و قفل كردن محكم آرواره ، حركت پرده تمپان و انقباض عضلات گوش میانی ممكن است باعث بروز صداهایی سابژكتیو شوند. اگر فردی صداهای ارگانیزه ( تكلم یا موزیك ) را می شنود این وزوز گوش نیست بلكه یك توهم شنوایی می باشد ( سایكوز یا آنسفالیت لوب تمپورال

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 فروردین 1389 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin