تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

شرح وظایف کارشناس بهداشت  حرفه ای  :

 

1 ـ  شناخت  و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت  حرفه ای  کارگاهها و کارخانجات  , معاون , مشاغل کشاورزی  و خدمات  در منطقه و جمع  آوری  اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ریزی جهت بازدید از واحد های  مذکور در راستای  تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .

 

2 ـ  همکاری  در تنظیم  و پیگیری  برنام های  آجرائی  در زمینه مبارزه با بیماریهای  ناشی از  کار ,  بیماریهای  واگیر  , مسمومیت ها و حوادث و سوانح ناشی از  کار با  همکاری  پزشک بهداشت حرفه ای

 

3 ـ  آگاهی  از حدود ملی  تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی عوامل زیان آور  محیط کار  که به نحوی از انحاء به سلامت   جسمی  , روانی  و اجتماعی  شاغلی  لطمه وارد  می سازد .

 

4 ـ  نمونه برداری , اندازه گیری  , تجزیه  و تحلیل ارزیابی  عوامل زیان  آور  و مسائل  ارگو نومیک  >>  تطبیق انسان  با کار و بالعکس << در محیط کار  و ارائه  طریق بمنظور پیشگیری و کنترل  عوامل  زیان آور  در محیط کار با توجه به استانداردهای  موجود .

 

5 ـ  بررسی  و شناخت  کارهای سخت  و زیان آور  در  حرف گوناگون  و برنامه ریزی  در زمینه بهبود  شرایط کار و معرفی  شاغلین  بمنظور انجام  معاینات دوره ای

 

6 ـ  آشنائی  با اصول مراقبتهای اولیه  بهداشتی ( P.H.C )  و فعالیت  , نظارت در زمینه ادغام  فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم  شبکه های بهداشتی و درمانی  کشور .

 

7 ـ  نظارت  و پیگیری در امر توسعه  , تاسیس  , تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار  و نظارت  بر حسن  انجام کار  بهداشیاران کار  و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئینامه ها و دستورالعملهای موجود .

 

8 ـ  آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای  طرحهای  بهداشت حرفه ای  ( ادغام , بقا , بهگر , صنوف و ... )

 

9 ـ  تشکیل دوره های  آموزشی  و باز آموزی  برای  بهداشتیاران  کار , بهورزان  , کاردانهای  بهداشتی  و اعضاء کمیته های حفاظت فنی  و بهداشت  کار با توجه  به دستورالعملها  و آئین نامه  های  موجود .

 

10 ـ آشنایی  باسیستم  شبکه  و مراکز  بهداشتی  و درمانی  شهری  و روستائی  و خانه های  بهداشت  بمنظور استفاده  از توان  پرسنل  شاغل  در سیستم  شبکه  در جهت  ارائه  خدمات  ادغام  یافته .

 

11 ـ همکاری  با سایر کارشناسان  بهداشتی  مراکز  بهداشت  در زمینه اجرای  و ارائه  طرحهای  بهداشتی  و دستورالعملهای  ستادی بمنظور ارتقاء سطح  ارائه خدمات بهداشتی در  منطقه .

 

12 ـ   همکاری با کارشناسان  بهداشت محیط  در زمینه  نظارت  بر تامین  آب آشامیدنی  سالم و جمع آوری صحیح  و بهداشتی  رباله  و فضولات  و فاضلابها و سایر  فاکتورهای  بهداشت محیطی .

 

13 ـ  هماهنگی  و همکاری  با  کارشناسان آموزش بهداشت  بمنظور  ارائه  برنامه های آموزشی بهداشت عمومی  و حرفه ای 14 ـ  اجرای طرحهای  تحقیقاتی و همکاری  با موسسات  و مجریان  طرحهای  تحقیقاتی در زمینه مشائل زیان آور محیط کار .

 

15 ـ   اعلام نواقص  و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله  در رابطه  با کلیه واحد های  تولیدی ( صنعت  , معدن  , کشاورزی  , خدمات ) با توجه به  قوانین  و مقررات  موجود  .

 

16 ـ آشنایی  با  مجموعه   قوانین و مقررات  کار  و تامین  اجتماعی  ,  تشکیلات   وزارت بهداشت   ,  درمان در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت  حرفه ای .

 

17  ـ جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای  مطابق  با فرمهای مصوب .

 

18  ـ  مطالعه  و بررسی آخرین  دستاورد های  علمی  در زمینه های  مختلف  بهداشت  حرفه ای (  عوامل زیان آور  و روشهای  اندازه گیری  , ارزشیابی و کنترل  )

 

19 ـ   ارائه   و اجرای  روشهای  اجرائی  در جهت  پایش  و کنترل  عوامل  زیان آور موجود در محیطهای  کار منطقه .

 

20 ـ  انجام  سایر امور مربوطه  طبق  دستور مقام  ماموفوق .

 

منبع : سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 دی 1388 توسط mostafa mirzaei
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin