تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

نتایج تحقیقات دانشگاه نشان می دهد كه امواج مایكروویو و تولوئن بصورت توام قادر به ایجاد تغیرات معنی داری در میانگین میكرونوكلئوس لنفوسیت ها هستند.

 

تاثیر امواج مایكروویو و تولوئن بر لنفوسیتهای خون بررسی شد

 

نتایج تحقیقات دانشگاه نشان می دهد كه امواج مایكروویو و تولوئن بصورت توام قادر به ایجاد تغیرات معنی داری در میانگین میكرونوكلئوس لنفوسیت ها هستند.

 

در جهان امروز امواج مایكروویو كاربردهای فراوانی در عرصه های گوناگون دارند. استفاده گسترده در رادارهای نظامی،سیستم های ارتباطی، فرستنده های قوی ماهوار ای و تلویزیونی، تلفن های همراه، گرم كننده های خانگی و صنعتی و استفاده¬های پزشكی از عمده ترین عرصه های كاربرد این امواج می باشند. این امواج ضمن كاربردهای مفید می¬توانند اثرات سوء در ارگانهای زنده ایجاد نمایند و این اثرات به عوامل مختلفی مانند فركانس امواج، زمان تماس و مواجهه همزمان امواج و مواد سمی وابسته است. یكی از اثرات امواج مایكروویو اثرات سیتوژنتیكی است كه در مورد آن محققین نظرات مختلفی اعلام نموده اند.
تولوئن به عنوان حلال آلی در صنایع مختلف مانند رنگ سازی، نساجی، پلاستیك سازی، كشاورزی و محصولات دارویی مصارف زیادی دارد. این حلال به مقدار كم در خروجی های موتورهایی كه از مشتقات نفت به عنوان سوخت استفاده می كنند وجود دارد. تماس طولانی مدت با این ماده باعث ایجاد آسیب های دائمی بر سیستم اعصاب مركزی می گردد. همچنین گزارشهایی مبنی بر اثرات سیتوژنتیكی این ماده توسط محققین اعلام شده است.
                                                                          

           
با توجه به گستردگی استفاده از سیستم های فرستنده- گیرنده مختلف(موبایل و ...) از سوی افراد و وجود تولوئن در محیطهای كاری و زندگی سئولات اساسی مطرح این است، كه آیا امواج مایكروویو با توان كم و فركانسهای مورد استفاده می تواند سبب آسیب های سیتوژنتیكی شود؟ آیا تولوئن به تنهایی و بصورت توام با امواج مایكروویو می تواند سبب بروز آسیب های سیتوژنتیكی گردد؟
نتایج پژوهشی كه به همین منظور و با عنوان« تعیین تغییرات میكرونوكلئوس و اندكس تقسیم هسته ای لنفوسیتهای خون محیطی موش ناشی از اثر توام تولوئن و امواج مایكروویو با فركانس 950 و 890 مگاهرتز » در دانشكده علوم پزشكی انجام شد، نشان داد ، امواج مایكروویو با شرایط متفاوت مورد استفاده در این مطالعه قادر به ایجاد تغییرات معنی دار در میانگین میكرونوكلئوس در لنفوسیت ها نمی باشند، اما تولوئن و همچنین امواج مایكروویو و تولوئن بصورت توام توانستند تغیرات معنی داری در میانگین میكرونوكلئوس لنفوسیت ها ایجاد نمایند. مقایسه بین میانگین اندكس تقسیم هسته ای در گروههای مورد مواجهه با شرایط بكاربرده شده در این تحقیق نشان داده امواج مایكروویو سبب كاهش معنی دار در میانگین اندكس تقسیم هسته ای می شود. همچنین تولوئن به تنهایی و به همراه با امواج مایكروویو نیز سبب كاهش معنی دار در شاخص اندكس تقسیم هسته ای می شود. آنالیزهای آماری نشان داد تولوئن با غلظت
PPM 500 و امواج مایكروویو با توان 5 وات و فركانس MHZ 950 دارای اثر فزاینده در افزایش میانگین میكرونوكلئوس در لنفوسیت می باشند اما این دو عامل در كاهش میانگین اندكس تقسیم هسته ای دارای اثر فزاینده نمی باشند.
گفتنی است این تحقیق در قالب رساله دكترای تخصصی علی صفری واریانی به راهنمایی دكتر علی خوانین عضو هیات علمی دانشگاه در رشته بهداشت حرفه ای انجام شد.


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 دی 1388 توسط mostafa mirzaei
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin