تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان
ارگونومی بعنوان رشته ای از علوم كه با بدست آوردن بهترین ارتباط میان كارگران و محیط كاری شان ، مرتبط است تعریف میشود . ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومكانیك و آنتروپومتری ) ، استرسهای كاری و محیطی (فیزیولوژی كار و روانشناسی صنعتی ) ، نیروهای استاتیك و دینامیك روی بدن انسان (بیومكانیك )، احتیاط (روانشناسی صنعتی ) ، خستگی (فیزیولوژی كار و روانشناسی صنعتی )، طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه كاری و ابزارها (آنتروپومتری و مهندسی )، سر و كار دارد. بنابراین ارگونومی از خیلی از علوم و مهندسی تشكیل یافته است .

موضوع ارگونومی :
ارگونومی شغلی تلاش میكند تا با بازبینی سیستم های كاری ، آنها را در جهت كاهش استرسهای حرفه ای تغییر دهد .

اصول ارگونومی در صنعت :
- طراحی تغییر ، جایگزینی و نگهداری تجهیزات برای ارتقای بهره وری ، زندگی كاری و كیفیت تولید
- طراحی و تغییر فضاهای كاری و جانمایی كاری برای سهولت و سرعت عملیات خدمات و نگهداری
- طراحی و تغییر روشهای كاری شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفه بین اپراتور و ماشین
- كنترل فاكتورهای فیزیكی (گرما ،سرما،صدا،ارتعاش ،نور) در محل كار برای تولید بهتر و ایمنی كاركنان

فاكتورهای استرس در محیط های كار :
هر محیط كاری فاكتورهای استرس مخصوص خود را دارد. در زیر فاكتورهای استرس شناخته شده در محل كار آمده است .
- پیچیدگی و تعدد ابزارهای مورد استفاده در محیط كار
- وضعیتهای محیطی غیر طبیعی (گرما ، صدا ، ارتعاش ، روشنایی ، مواد سمی و …)
- بار كاری فیزیكی و فكری

نتایج بكارگیری ارگونومی:
موارد زیر تعدادی از نتایج بكارگیری اصول ارگونومی در محل كاراست .
- درك تاثیر مخصوص نوع كار روی جسم كاركنان و كارایی شغلی شان
- پیش بینی پتانسیل اثرات طولانی مدت (یا تجمعی ) كار روی جسم كاركنان
- ارزیابی تناسب محل كار و ابزارها برای كارگران جهت انجام كار
- بهبود بهره وری و آسایش كارگران توسط (تطبیق كار برای شخص ) یا تطبیق شخص برای كار نتایج این قبیل تلاشها دستیابی به بهترین هماهنگی میان قابلیتهای كارگر و نیازمندیهای شغل است .

بیومكانیك :
بیومكانیك تركیبی از فیزیك مهندسی (مكانیك ) ، آنتروپومتری و پایه علوم پزشكی (بیولوژی و فیزیولوژی ) كه از طریق ریاضی مرتبط گشته اند . آن قوانین فیزیكی را برای توصیف پدیده های بیولوژیكی بدن انسان استفاده میشود . اصول بیومكانیك جهت مطالعه پاسخهای بدن انسان به بارها و استرس هایی كه در محیطهای كاری بر آن قرار میگیرد، میباشد .

فیزیولوژی كار :
مطالعه عملكرد ارگانیسمهای انسان توسط استرسهای كار ماهیچه ای تحت تاثیر قرار میگیرد.
پاسخهای فیزیولوژیك ناشی از كار فیزیكی شامل سیستمهای ماهیچه ای اسكلتی و قلبی عروقی میباشد.
ارزیابی توانایی كاری:
1- ضربان قلب
2- اكسیژن مصرفی

بیومكانیك حرفه ای :
بررسی فیزیكی كارگر و ابزار ، ماشین آلات و مواد به نحوی كه كارایی بهینه داشته و كمترین آسیبها متوجه شخص گردد اختلالاتی را كه بدلیل عدم تطابق قابلیتهای فردی و نیازمندیهای شغلی وجود دارد را به حداقل میرساند و از بروز یك اختلال اسكلتی –عضلانی پیشگیری مینماید .

جنبه های بهداشتی ارگونومی :
1- پیشگیری از بیماریها و اختلالات ناخواسته و غیبت
2- طراحی بهینه ایستگاههای كاری
3- بهترین استفاده از انرژی تلاش كاری
4- بهترین استفاده از منابع و قابلیتهای كارگر

جنبه های اقتصادی ارگونومی :
1- استفاده بهینه از انرژی كه باعث كارایی بیشتر میگردد
2- دوره های منظم كار و استراحت كه باعث بهره وری بیشتر میگردد
3- حذف خستگی كه باعث افزایش كیفیت كار میشود .

خستگی ناشی از كار :
خستگی ناشی از كارعبارتست از ضعف و ناتوانی در تمامی حركات بدن بطوریكه این نوع خستگی در صنعت بصورت خستگی عضلانی (جسمی ) و خستگی روحی (روانی ) ظاهر میشود .

انواع خستگی :
1- خستگی چشمی
2- خستگی كل بدن
3- خستگی فكری
4- خستگی عصبی
5- خستگی مزمن
6- خستگی ناشی از بهم خوردن ریتم روز و شب

عوارض خستگی :
1- كاهش توجه
2- كاهش دریافت
3- كاهش سرعت عملكرد فیزیكی و ذهنی
4- كاهش دقت و افزایش اشتباه
5- مصرف انرژی بالا جهت ثابت نگهداشتن راندمان
6- احساس خستگی ، گیجی ، و تحریك پذیری

منبع:
بهداشت حرفه ای


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 آذر 1388 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin