تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

جوشكاری یكی از مهمترین فنون صنعتی با كاربرد گسترده در صنایع مختلف بوده و مانند سایر عملیات صنعتی عوامل زیان آوری به همراه دارد كه یكی از مهمترین آنها پرتوفرابنفش است. این پرتو عمدتا در انواع جوشكاری برق تولید و موجب آسیبهایی در پوست و چشم كارگران می گردد. این تحقیق با هدف اندزه گیری و ارزیابی میزان پرتوی فراءبنفش در انواع جوشكاری برق و نیز بررسی علائم سوبژكتیو چشمی و پوستی جوشكاران در بزرگترین صنعت خودروسازی كشور (شركت ایران خودرو) انجام گرفته است. به همین منظور 30 جوشكار برق ‏‎SMA‎‏ و 30 جوشكار ‏‎Co2‎‏ بعنوان نمونه از كارگاههای مختلف انتخاب و به روش مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان انرژی جذب شده در یك شیفت كاری در سه وضعیت با نقاب ، بدون نقاب و پرتوگیری از جوشكاران مجاور برای هر یك از نمونه ها تعیین گردید و با روش مصاحبه، پرسشنامه مربوط به علائم سوبژكتیو چشمی و پوستی در كارگران تكمیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد كه انرژی جذب شده توسط جوشكاران در كلیه كارگاهها بیش از حد مجاز است و ناراحتیهای چشمی جوشكاران ناشی از پرتو فراءبنفش است لیكن ناراحتیهای پوستی را نمی توان به این پرتو نسبت داد. همچنین وسایل حفاظتی مورد استفاده در كارگاه صندلی سازی كارآیی لازم را ندارند و میزان پرتوگیری از جوشكاران مجاور در كارگاه سواری سازی و مینی بوس سازی بیش از حدمجاز است.

 

/میترا حنانی استاد بندهادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 آذر 1388 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin