تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

110 بیماری و عامل بروزبیماری در لیست غرامت ناشی از بیماری های شغلی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران خبر داد

یك پژوهشگر حوزه سلامت شغلی ضمن تاكید بر این كه هم اكنون سازمان تامین اجتماعی در مقوله پرداخت غرامت های ناشی از شغل، تنها غرامت ناشی از حوادث و از كارافتادگی را می پردازد و بر اساس ساختار فعلی برای پرداخت "غرامت ناشی از بیماری های شغلی" اقدامی نكرده است، از تدوین "جدول بیماری های حرفه ای" در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی خبر داد كه در صورت تصویب و اجرای آن، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای پرداخت غرامت ناشی از بیماری های حرفه ای نیز اقدام كند. حسین كاكویی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تحقیق صورت گرفته برای تدوین این جدول كه منجر به دستیابی به لیست بیماری های شغلی یا حرفه ای شده است، افزود: همچنین در این جدول، علاوه بر لیست بیماری های حرفه ای، دو متغیر مهم دیگر همچون "حداقل مدت زمان مواجهه" و "حداكثر مدت مسئولیت شغلی برای هر بیماری ناشی از شغل" برای اولین بار ذكر شده است كه با توجه به آن ها می توان به برخی از مشكلات پرداخت غرامت ناشی از بیماری های حرفه ای غلبه كرد.به گفته وی، حدود43 نوع بیماری ناشی از شغل و 67 عامل بروز بیماری در مشاغل گوناگون در جدول مذكور لیست شده است كه طبق تحقیق صورت گرفته، این تعداد از بیماری ها در حال حاضر در ایراناز شیوع بیشتری برخوردار هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران افزود: لازم به ذكر است كه لیست بیماری های حرفه ای در سایر كشورها محدود نیست و هر 5 تا 10 سال یك بار توسعه كمی یا كیفی می یابد. كاكویی با بیان این كه در این جدول، بیماری های حرفه ای ایران به ترتیب اهمیت، اولویت بندی شده است، اعلام كرد: اولویت این لیست از بیماری های تنفسی آغاز و به ترتیب در برگیرنده بیماری های ریوی، آسم شغلی، پوستی و سپس به سمت اختلالات اسكلتی و عضلانی، بیماری های چشم، گوش، قلب، دستگاه گوارش، عصبی، خونی، غدد درون ریز و در نهایت سرطان هاست كه به وسیله جدول تنظیم شده می توان غرامت ناشی از بیماری ها را به راحتی پرداخت كرد. وی با تاكید بر این كه در جدول ملی بیماری های ناشی از شغل به موضوع پرداخت غرامت نمی پردازیم، گفت: این جدول باعث تسهیل در پرداخت غرامت ناشی از بیماری های شغلی در ساختار فعلی كمیسیون های پزشكی سازمان تامین اجتماعی می شود. وی در ادامه در مورد بار مالی پرداخت غرامت بیماری های شغلی بر سازمان تامین اجتماعی كه این شائبه را به وجود می آورد كه ممكن است، این سازمان آن را اجرایی نكند، گفت: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی كه سفارش دهنده این پژوهش است به عنوان واحد زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، حتما برای طرح این موضوع مجوزهای لازم را داشته است. این در حالی است كه بر اساس ساختار كمیسیون های پزشكی سازمان تامین اجتماعی، در صورت تشخیص بروز بیماری های شغلی و مشخص شدن رابطه آن با صنعت، بخش اعظم این غرامت از " كارفرما " اخذ می شود.
    ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 آبان 1388 توسط Reza Nikbazm
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin