تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

تصادفات عابرین پیاده با وسائط نقلیه موتوری چالش اصلی  متخصصین بهداشت عمومی طب تروما و ایمنی ترافیك است . بیش ازیك سوم از 2/1 میلیون مرگ 10میلیون صدمه درسال كه بعلت تصادفات ترافیكی رخ داده است مربوط به عابرین پیاده است . در مقایسه با سرنشینان خودرو ، عابرین پیاده متحمل جراحات متعدد با شدت بیشتر و مرگ و میر بالاتر میشوند . اگر چه اكثر این تصادفات در كشورهای  درحال توسعه اتفاق میافتد ولی كشورهای پیشرفته و صنعتی نیز متحمل هزینه سنگین ناشی ازآسیب به  عابرین پیاده درنتیجه سوانح ترافیكی میشوند كه این میزان 2 برابر میزان آن در سرنشینان درون خودروست  وبه همین نسبت میزان هزینه تحمیلی آن براقتصاد كشور 2 برابر میباشد ( 57400 پوند برای هر نفر عابر پیاده ) .

علی رغم وسعت مشكل در عابرین پیاده ، تحقیقاتی كه متمركز بركاهش آسیبها و جراحات در عابرین پیاده باشد بسیار اندك است و اكثراً متمركز بر سرنشینان درون خودروشده است . بسیاری از تلاشها كه برای كاهش آسیبها در عابرین پیاده صورت گرفته است بیشتر به جدا سازی معطوف بوده است مانند احداث پل عابر پیاده ، آموزشهای عمومی و اعمال قانون ودراین رابطه كمتر به تغییر در طراحی خودرو توجه شده است . ممكن است كه این عدم تلاش برای تغییر در طراحی خودرو به نگرش جامعه برگردد كه آسیبها وصدماتی كه بوسیله برخورد یك جسم بزرگ و سخت با عابر پیاده كوچك وشكننده و آسیب پذیر بوجود میاید نمی توان بوسیله تغییر در ساختمان خودرو آنرا كاهش داد. ولی مهندسین طراحی كه اصول ایمنی رابرای سرنشینان خودرو مورد توجه قرار میدهند میتوانند برای عابرین پیاده نیز یك محیط ایمن ایجاد نمایند. درگذشته مفهوم طراحی خودرو برای محافظت و ایمنی عابر پیاده با تغییر در نگرش عمومی – انجام آزمایشات ایمنی دوره ای و دسترسی به فناوری مدرن روز كه برای ایجاد رویكرد همه جانبه به ایمنی خودرواست درنظر گرفته نمی شد . ولی امروزه فرهنگ و فضای علمی حاكم و قانونمندشدن جامعه باعث ایجاد انگیزه قوی تر شده است و مجال كاهش حوادث درعابرین پیاده چه از نظر تعداد و چه شدت آسیب بوسیلة طراحی مناسب خودرو وبكار گیری ابزارهای ایمنی در خودروها رافراهم كرده است .
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 آبان 1388 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin