تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

انواع جرثقیل ها

جرثقیل تلسكوپی

جرثقیل سقفی

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل بوم خشك

جرثقیل شاقولی

تاور کرین

 

در زمان نصب بایستی پیش بینی های لازم به عمل آید که در زمان پیاده نمودن آن فضا و محل کافی باقی مانده باشد به طوری که قطعات آن را بتوان به آسانی و بدون آنکه برای تأسیسات شده خطری ایجاد کند پیاده نمود.

هنگام نصب تاورکرین توصیه های فنی و ایمنی سازنده را رعایت کرده همچنین مقررات نگهداری و تعمیرات بازرسی توصیه شده را در طول زمان بهره برداری باید به کار برد.

زمانی که برای تاور ریل گذاشته می شود باید آن را تراز نموده و محکم به تراورس زیرین بسته شده باشد انتهای ریلها در هر دو ریل موانعی مناسب نصب شود تا از بیرون رفتن اتفاقی یا استباهی دستگاه جلوگیری کند.

وزنه های تعادل باید مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسی شود. تاروهای ثابت مستلزم پایه بتونی است و به وسیله پیچ های نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسی تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهای ثابت در صورتیکه مقدور باشد به ستون یا اسکلت یا بنای مطمئن بسته شود.

کلیه نکات فوق توسط سرپرست ایمنی کنترل و در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت می گردد. همچنین سرپرست ایمنی و سرپرست فنی کارگاه موظفند که کلیه ادوات و تجهیزات جرثقیل را کنترل کرده و آن را در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت نمایند.

بازرسی قبل از کار

1- همچنین قبل از شروع به کار باید مسیر حرکت تاور را از نظر محکم بودن بسترهای ریل، عدم انحراف ریل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگی در مسیر ریلها بازدید نماید.

2- عملکرد سوئیچ های محدود کننده ارتفاع بار، آژیر اضافه بار و ترمزها را تست کند و از عملکرد آن اطمینان حاصل کند و همچنین آموزش های لازم را به اپراتور جرثقیل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنین موظف است که بعد از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد.

3- مطمئن شوید که بار از روی قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرین نقطه بالا بیاورید.

4- ارابه را روی قفل کنید و بوم کرین را در جهت چرخش آزاد بگذارید به طوری که خود در جهت باد قرار خواهد گرفت.

5- درب و پنجره کابین فرمان را قفل کنید و برق آن را قطع کنید. برق تغذیه اصلی کرین را از پایین و تابلوی آن قطع کنید که مسئول ایمنی موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک لیست ایمنی جرثقیل می باشد

میزان ظرفیت بارمجاز


swl:safe working load

SWL برای بدست آوردن  (load test)

<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->آزمون استاتیک: در این روش برای جرثقیل ،ابتدا یک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نیز معین است توسط دستگاه بلند میشود بازرس یک مدت مشخصی را معمولا۲۰ دقیقه،دستگاه را زیر بار قرار میدهد وبا علامت زدن جکهای تعادلی با مارکر مخصوص در ابتدای کار ومقایسه آن در انتهای کارمقدار نشتی روغن از سیستم هیدرولیک یا سایر عیوب رامشخص می نماید
 -۲آزمون دینامیک بازرس دستگاه جرثقیل را با یک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا ،پایین ،چپ ،راست گردشی و...آزمایش می کند وطبق جدول بار
LOAD CHART میتوان مقدار بار مجاز در ارتفاع وزاویه های گوناگون رابدست آورد

 عوامل موثر در چپ شدن جر ثقیلها   1- شیبدار بودن زمین
2- باد شدید
3- برداشتن بار كج
4- برداشتن بار بیش از حد مجاز

مخاطرات مربوط به نقص فنی دستگاه
: 
1- عدم كارایی قطع كن اتوماتیك over travel limit switch  كه نزدیك هوك قرار دارد.
2- عدم كاركرد نشانگر وزن

 3- نشت شدید روغن از جكها
 4- وایرهای آسیب دیده و....

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

تكنیكهای ایمن سازی

1- جهت جلو گیری از خطر برق گرفتگی از كابلهای فشار قوی حداقل فاصله دكل ازكابلها از 3 متر تا 7 مترمتغیر می باشد.

2- safety latch (زبانه محافظ بلت) سالم باشد.

3- راه فرار در مواقع اضطراری موجود باشد
4- عدم خوابیدن و لم دادن راننده
5- افراد متفرقه نباید در داخل كابین راننده باشند.
6- حمل افراددرهنگام حركت ممنوع می باشد.
7- در كار استفاده از موبایل مجاز نمی باشد
8- حضور ریگر جهت بستن بار الزامی است

تكنیكهای ایمن سازی 

9- چك كردن كلیه وسایل قبل از بكاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بینی كند.
10- بعد از تعطیلی كار نباید بار بصورت آویزان به حال خود رها شود.
11-جرثقیل نباید بیش از 7 متر به كانالهایی كه افراد در آن كار می كنند نزدیك شود.
12- منطقه عملیاتی جرثقیل با نوار خطربسته شودbarrier = r+10m كه r طول دكل جرثقیل می باشد

تكنیكهای ایمن سازی

13- بار نباید بصورت افقی كشیده شود
14- تمامی موانع اطراف برداشته شود
15- افراد در پشت جرثقیل به تله نیافتند
16- فاصله ته جرثقیل وموانع اطراف باید حداقل 60 سانتیمتر باشد
17- چك كردن وضعیت زمین (هموار یا نا نا هموار بودن)
18- استفاده از 2 جرثقیل برای بلند كردن بارهای بسیار سنگین
19- گواهی تست بررسی گردد ودر صورت نیاز برای گرفتن گواهی اعزام شود.
20- استفاده از یك وسیله ارتباطی مناسب در فواصل دور
21- بازدید روزانه وایرها

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 آبان 1388 توسط Reza Nikbazm
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin