تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

سیلیكوزیس:

سیلیكوزیس یكی از قدیمیترین بیماریهای شغلی است كه هنوز هزاران نفر از مردم را هر ساله در هر جایی از جهان می كشد. آن یك بیماری غیر قابل درمان است كه با استنشاق گرد و غبار شامل بلورسیلیس ایجاد می شود. این بیماری نامنظم، بعلاوه وقتی تماس قطع می شود بیماری پیشرفت می كند . تماس های بیش از حد با پیشرفت خیلی كوتاه مخفی و سریع بیماری ارتباط دارد. در طول عملیاتی كه سنگها و شن و بتون و بعضی سنگهای معدنی شكسته و خرد می شوند گرد و غبار سیلیس آزاد می شود. مخصوصاً كار در معادن ، معادن سنگ، ریخته گریها و محل های ساختمانی ، در ساخت شیشه و سرامیك و پودرهای ساینده، در كارگاه های سنگ تراشی مخاطره آمیز است. ماسه پاشی یك عملیات پر مخاطره از نظر ایجاد سیلیكوزیس می باشد.

هر ماده ساینده صیقل كاری حتی اگر ماده ساینده شامل سیلیس نباشد وقتی كه برای انتقال مواد حاوی سیلیس استفاده می شود ممكن است كه یك خطر بالقوه سیلیكوزیس مطرح شود از قبیل كپكهای شن از ریخته گریهای فلزی. بعضی عملات مانند جارو كردن به صورت خشك ، پاك كردن شن یا بتون ، تمیز كردن سنگ بری با هوای فشرده می تواند بر گرد و غبار زیادی را تولید كند بنابراین حتی در فضای باز این فعالیتها می تواند خطرناك باشد.

عملی كه باید انجام شود قبل از اینكه تماس اتفاق بیافتد :

اختلال سلامت - سال به سال در كشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت تماس بیش از حد با گرد و غبار قابل استنشاق كه شامل بلور سیلیس است ، باعث بیماری، عدم توانایی موقتی و دائم و مرگ می شود.

سیلیكوزیس در شرایطی از قبیل فیبروز ریه و آمفیزم ناشی می شود. شكل و شدتی كه در سیلیكوزیس آشكار می شود به نوع و حد تماس با گرد و غبار بستگی دارد . شكلهای مزمن- تسریع شده و حاد ، همه شناخته شده اند . در مراحل بعدی، شرایط وخیم می تواند باعث از كارافتادگی و مرگ شود. یك علت همیشگی مرگ در مردم با سیلیكوزیس، سل ریوی ناشی از استنشاق گرد و غبار سیلیس می باشد . بی كفایتی تنفسی منجر به فیبروزیس برجسته (ضایعات بافت تنفسی حضور همیشگی ندارد) می شود مانندسكته قلبی كه دلایل دیگر مرگ هستند. در بعضی نقاط دنیا، فیلمنامه پیران در حال تكرار شدن است در قرن شانزدهم آگریكولا از معادن در كوههای كار پادیان در اروپا نوشت كه : زنانی كه با هفت شوهر ازدواج كرده اند یافت می شوند. همه آنها در اثر این بیماری سل خیلی بد (بیماری سل ناشی از سیلیس) دچار مرگ زود رس شده اند فقط چند سال قبل بعضی روستاها در شمال تایلند روستای بیوه ها نامیده شدند زیرا بسیاری از كارگران سازنده هاون و دسته هاون به زودی در اثر سیلیكوزیس مردند.

در طول دوره ی 1991 تا 1995 چین كه هر ساله در میان كارگران مسن ، 500 هزار مورد سیلیكوزیس و 6 هزار مورد جدید و بیش از 24 هزار مورد مرگ اتفاق می افتد.

در ویتنام شمار جمعی از موارد تشخیص داده شده اكنون به 9 هزار نفر رسیده است. آنها 90 درصد از همه موارد بیماریهای شغلی غرامت داده شده را تشكیل می دهند. حدود 18 درصد از كارگران استخدام شده در سطح استخراج معادن ذغال سنگ، استخراج سنگ، كارخانه ذوب فلز و فلزگری یافت شده است كه سیلیكوزیس دارند. در هند شیوع 55 درصدی در یك گروه از كارگران استخدام شده در استخراج از سرند ته نشینی سنگ و كار بعضی در انبارهای سرپوشیده كوچك و دارای تهویه ناقص ، كه تعدادی از آنها خیلی جوان بودند یافت شد .

مطالعات روی كارگرانی ك هبا مداد سیلیسی نشان گذاری می كرده اند ، در مركز هند ، میزان مرگ و میر بالا را ثابت كرد . متوسط سن در مرگ 35 سال بود و متوسط طول مدت تماس 12 سال بود .

در ایالت منیازگریس برزیل بیش از 4500 كارگر با سیلیكوزیس تشخیص داده شده است . درمناطق خشك سالی زده در شمال شرق كشور حفر دستی چاهها از میان لایه های سنگ با محتوای كوارتز خیلی زیاد (97 درصد) یك فعالیت كه مقادیر زیاد گرد و غبار در فضای تنگ تولید می كند ، به شیوع 26 درصدی از سیلیكوزیس و تعداد زیادی موارد شكلهای تسریع شده منتج شد .

ایالت ریودی جانیرو بعد ازاینكه 4 / 1 از كارگران كارخانه كشتی سازی با داشتن سیلیكوزیس یافت شدند عمل ماسه پاشی را توقیف كرد .

در آمریكا تخمین زده می شو دكه بیش ا زیك میلیون كارگر در معرض گرد و غبار بلور سیلیس قرار دارند . بیش از 100 هزار نفر از این كارگران ماسه پاش هستند . از اینها حدود 59 هزار نفر عاقبت سیلیكوزیس شان پیشرفت خواهد كرد كه هر سال حدود 300 نفر از آنها میمیرند اما تعداد درست و صحیح دانسته نمی شود .

مواد ساینده با ذرات سیلیس كه اغلب برای آماده كردن سطوح برای نقاشی استفاده  می شود  با تماس های 200 برابر بیش از حد توصیه شده توسط مؤسسه بین المللی ایمنی و بهداشت كار همراه است . این نمایندگی توصیه كرد كه ذرات سیلیس به عنوان یك عامل ماده ساینده ممنوع شوند .

در كوبك كانادا در سالهای 1988 تا 1994 جدیداً  40 كارگر تشخیص داده شده به سیلیكوزیس غرامت داده شدندكه 12 نفر از آنها كمتر از 40 سال داشتند. دولت كلمبیا تخمین زد كه 8/1 میلیون كارگر در كشور در خطر پیشرفت بیماری هستند.

 

سیلیس عامل سببی :

بلور سیلیس آزاد Sio2 یكی از معمول ترین گرد و غبارهای معدنی در زمین است كه در شن، بعضی سنگ ها از قبیل گرانیت، ماسه سنگ، سنگ چخماق و سنگ لوح و در بعضی زغال سنگها و سنگهای معدنی فلزی یافت می شود. سه شكل معمول آن اغلب كوارتز، تریدیمیت و كریستوبالیت هستند.

بلور سیلیس استنشاق شده (به شكل كوارتز یا كریستوبالیت) به عنوان یك گروه سرطان زای ریه انسان توسط نمایندگی بین المللی برای پژوهش روی سرطان (IARC) طبقه بندی می شود. گرد و غبار قابل استنشاق ممكن است دیده نشود بدون عینك و آنقدر سبك هستند كه می توانند برای مدت زمان طولانی در هوا معلق بمانند . آنها می توانند فاصله طولانی در هوا را سیر كنند . از طرف دیگر اثر جمعیتی در این خطر در نظر گرفته نشده است .

 

عوامل مرتبط با سلیكوزیس :

كمبود آگاهی معمول از مسائل و اهمیت آن، به اندازه كمبود معلومات ا زراه حل سودمند بیماری است . تعداد كمتر از مبتلا و كمتر از گزارش شده همیشگی هستند . برای مثال : یك مطالعه ابتلا 3440 بیمار مسلول در بیمارستان برزیل كشف كرد كه 119 مورد غیرمبتلا در بین اینها وجود داشتند كه قبلاً در معرض گرد و غبار سیلیس در طول مدت كارشان بودند . اگر چه اطلاعات آماری و اپیدمیولوژیكی روی سیلیكوزیس خیلی ضعیف هستند بویژه در دستورالعمل و تعهدات كم ضایع ، تعداد زیادی از كارگران ثبت نمی شوند .

كمبود اقدامات جلوگیری كننده اولیه از قبل كنترل گرد و غبار كه تولید و آزاد و منتشر می شود و محافظت تنفس. كوتاه آمدن در قانون بازرسی برای اجرا، بیشتر تدابیر برای رسیدگی به جای پیشگیری, در نتایج مضر تماس شغلی اختصاص داده می شود.

پیشگیری :

آلیس هامیلتون ( 1970 – 1869 ) پزشك طب كار و متخصص بهداشت كه مطالعات اصلی روی سیلیكوزیس را در آمریكا رهبری كرد گفت : بدیهی است كه روش مقابله با سیلیكوزیس جلوگیری از تشكیل گرد و غبار و فرار از گرد و غبار است .

در طی قرن بیستم در ورمونت آمریكا ، ابداع ابزارهای پنوماتیك با گرانیت بر صنعتی یك صعود برجسته در میزان مرگ ناشی از سیلیكوزیس را بدنبال داشت . ابزار پنوماتیك مقادیر خیلی زیاد از گرد و غبار حاوی سیلیس را تولید می كرد . بعد از سال 1930 اقدامات كنترل گرد و غبار ابداع شوند و تعداد موارد جدید بیماری بتدریج كاهش یافت تا اینكه در سال 1967 هیچكس واقعاً بیمار وجود نداشت .

و در سوئیس، كنترل دقیقتر در سالهای1970 تا 1980 به ازای هر سال 6 تا كاهش در تعداد موارد سیلیكوزیس ایجاد شد. ( تعداد زیادی باقیمانده از تماس قبلی بودند )

 

عكس العمل سازمان بهداشت جهانی :

تشخیص بیماری و مراقبت سلامت تركیب كننده های اصلی و ضروری هر برنامه ای هستند كه حذف سیلیس را هدف قرار می دهد . اگر چه آزمایشات و رادیولوژی فقط می تواند سیلیكوزیس را آشكار كند و نمی تواند آن را پیشگیری كند و اینها مكمل های مهم برای پیشگیری اولیه اند .

سازمان بهداشت جهانی یك نشریه روی این موضوع ( جدا كردن و مراقبت كارگران در معرض گرد و غبار های معدنی ) منتشر كرده است .

اگر چه مراقبت باید بعنوان یك مكمل راهبردها در نظر گرفته شود و نه هرگز بعنوان یك جایگزین برای پیشگیری اولیه .

Who و ILo در سال 1995 برنامه بین المللی حذف سیلیكوزیس را صادر كردند. كاهش و حذف اتفاقی سیلیكوزیس هدف اصلی كه شامل :

تنظیم طرحهای محلی و منطقه ای و عملی – همكاری منابع برای پیشگیری اولیه و ثانویه مراقبت اپیدمیولوژیكی نمایش وارزیابی نتایج و تقویت كردن توانایی های مورد نیاز – تاسیس برنامه های ملی .

این برنامه تاحد زیادی به عملكرد كارخانه ها در كشورهای صنعتی و كشورهای درحال پیشرفت و به عمل سازمانهای بین المللی اعتماد خواهد كرد . نظر به اهمیت جهانی ، تماس شغلی با گرد و غبار و شیوع سیلیكوزیس و دیگر بیماری های شغلی مرتبط با گرد و غبار به خوبی یك نیاز حاد برای جلوگیری كننده افزایش می یابد .

سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان پیشگیری ، كنترل و مبادله اطلاعات برنامه هایی را برای

تعلیم مردم در كشورهای در حال پیشرفت جهت پیشگیری و كنترل تماس با گرد و غبار در محیط كار شروع كرد .

به عنوان اولین قدم در خط مشی ، سازمان بهداشت جهانی یك سند اساسی را مهیا كرده است كه در بردارنده موضوعات زیر است :

 

خصوصیات  گرد و غبار و منابع آنها

·                    شناسایی و ارزیابی مسائل

·                    تكنیكهای سودمند و اقدامات شخصی برای پیشگیری یا كنترل گرد و غبار تولید و آزاد و منتشر شده در كارگاه

·                    برنامه كامل اقدامات كنترلی مؤثر و مداوم

منابع :

1- واگنر G.R اجرا و مراقبت كارگران در معرض گرد و غبارهای معدنی Genevaادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 آبان 1388 توسط Reza Nikbazm
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin